Dewiswch eich iaith

Gweler isod Ffurflenni o'r Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus i'w defnyddio yn y broses recriwtio. Gallwch ddewis agor y ffurflenni mewn ffurf word logoneupdf logo

 Dogfennau ychwanegol

Gwaith rhithiol gyda phobl ifanc  ( virtual work with young people)  taflen gwybodaeth ac asesiad risg

 

Ffurflenni Recriwtio

Defnyddiwch y rhestr gwiro hon i arwain chi drwy'r proses recriwtio:

Ffurflen 3 rhestr wiro (worddoc) neu Ffurflen 3 rhestr wiro (pdf)

Gweler Adran 2 o'r Llawlyfr am fwy o wybodaeth ar y broses recriwtio fwy diogel.

Ffurflen 1 Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr.docx

Ffurflen 1 Ffurflen Gais Gwirfoddolwyr.pdf

 

Ffurflen 2 Hunan-ddatganiad.docx

Ffurflen 2 Hunan-ddatganiad.pdf

 

Ffurflen 4 Llythyr a ffurflen geirda.docx

Ffurflen 4 Llythyr a ffurflen geirda.pdf

 

Ffurflenni Gwaith Plant

Ffurflen 5 Ffurflen Ganiatad a Gwybodaeth plant dan 11 oed.docx

Ffurflen 5 Ffurflen Ganiatâd a Gwybodaeth plant dan 11 oed.pdf

 

Ffurflen 6 Ffurflen Ganiatâd a Gwybodaeth person ifanc dros 11 oed.docx

Ffurflen 6 Ffurflen Ganiatâd a Gwybodaeth person ifanc dros 11 oed.pdf

 

Ffurflen 7 Ffurflen Ganiatad gweithgaredd arbennig.docx

Ffurflen 7 Ffurflen Ganiatad gweithgaredd arbennig.pdf

 

FFURFLEN 8 Ffurflen Ganiatâd i dynnu a defnyddio lluniau.docx

FFURFLEN 8 Ffurflen Ganiatâd i dynnu a defnyddio lluniau.pdf

 

Ffurflen Damwain

FFURFLEN 9 Ffurflen Damwain neu Ddigwyddiad.docx

FFURFLEN 9 Ffurflen Damwain neu Ddigwyddiad.pdf

 

Ffurflen Asesiad risg

Mae asesiad risg yn ffordd ddefnyddiol o feddwl trwy'r risgiau a phroblemau posibl a all ddigwydd mewn unrhyw weithgaredd. Mae'n eich helpu i ddod o hyd i atebion, yn dangos eich bod wedi cynllunio'n ofalus ac yn eich helpu i gymryd y camau rhesymol angenrheidiol i gadw pawb yn ddiogel. Mae hefyd yn gallu diogelu enw da'r sefydliad. Mae’n ffordd dda o rannu gwybodaeth bwysig gydag aelodau eraill y tîm i sicrhau bod pawb yn dilyn arfer gorau posibl i weithredu mewn modd diogel ac atebol.

Cewch hyd i ffurflen 10 o'r Lawlyfr isod neu Canllaw cam wrth gam i gwblhau asesiad risg diwigiedig yma

FFURFLEN 10 FFURFLEN Ffurflen asesiad risg syml cymraegdocx

FFURFLEN 10 FFURFLEN ASESIAD RISG.pdf

 

 

Ffurflen Nodi Pryder

FFURFLEN 11 Ffurflen Nodi Pryder.docx

FFURFLEN 11 Ffurflen Nodi Pryder.pdf

 

Canllawiau ac Arferion Gweithio'n diogel

Atodiad 2.docx

Atodiad 2.pdf

 

Polisiau defnyddiol

Cliciwch yma i weld ein datganiad polisi ar wiriadau DBS a chrynodeb o gymhwysedd. Gweler hefyd Adran 2 o'r Llawlyfr Diogelu Grwpiau Bregus.