Dewiswch eich iaith

Er bod diogelu yn fater i bawb ac mae'n wir fod cyfrifoldeb ar bob un ohonom i helpu i ddiogelu plant ac oedolion bregus, y ffordd fwyaf effeithiol o sicrhau bod yr eglwys yn cyflawni ei chyfrifoldebau diogelu ac yn dilyn y polisi diogelu yw penodi Cydlynydd Diogelu.

Rydym wedi paratoi taflen CYDLYNYDD DIOGELU YDW I ...beth nesaf? i helpu'r cydlynydd lleol i ddeall disgwyliadau y rôl ac rydym hefyd yn dechrau sesiynau hyfforddi newydd ar gyfer cydlynwyr lleol yn 2024.

Wnaethon ni derbyn adborth positif iawn i cyrsiau cyntaf a chynhalwyd ym Mis Chwefror 2024: " Wedi dysgu lot fawr am y maes - diolch yn fawr am gyflwyniad/hyfforddiant cynhwysfawr a chlir."

"Roedd yr hyfforddiant yn drylwyr iawn ac rwyf wedi cael llawer iawn o wybodaeth fydd yn help mawr gyda diogelu aelodau’r Capel"

20/5/24 Nos Lun  6.30-9.30 pm  (Saesneg ZOOM) archebu yma  

3/6/24 Dydd LLun  14.00-16.30 (Cymraeg ZOOM) archebu yma 

Os hoffech fynychu cwrs cydlynydd diogelu ond mae'r dyddiau uchod yn anghyfleus, anfonwch ebost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. i gofrestru eich diddordeb yn y cwrs nesaf. Nodwch hefyd os yw'n well gennych gwrs yn ystod y dydd neu gyda'r nos. Diolch