Dewiswch eich iaith

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:-

 Ein cyfeiriad post yw:- Panel Diogelu Cydenwadol

                                     Uned 1 Vale Parc

                                     Ystâd Ddiwydiannol Colomendy

                                     Dinbych

                                     LL16 5TA

 Ein rhif ffôn yw:   01745 817584

Oriau agored arferol y Swyddfa yw Dydd Llun i Ddydd Gwener  9.00yb tan 4.30yh. (ag eithrio Dydd Mercher) 

Tu allan i'r oriau hyn gallwch adael neges ar ein peiriant ateb a byddwn yn cysylltu yn ôl â chi mor fuan ag y bo modd. 

 Neu

 I gysylltu â ni drwy e-bost  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.