Dewiswch eich iaith

Gallwch gysylltu â ni mewn amryw o ffyrdd:-

GWELER NODYN PWYSIG YNGLŶN AG E-BYST ISOD:

 Ein cyfeiriad post yw:- Panel Diogelu Cydenwadol

                                     Uned 1 Vale Parc

                                     Ystâd Ddiwydiannol Colomendy

                                     Dinbych

                                     LL16 5TA

 Ein rhif ffôn yw:   01745 817584

Oriau agored arferol y Swyddfa yw Dydd Llun i Ddydd Gwener  9.00yb tan 4.30yh. (ag eithrio Dydd Mercher) 

Tu allan i'r oriau hyn gallwch adael neges ar ein peiriant ateb a byddwn yn cysylltu yn ôl â chi mor fuan ag y bo modd. 

 Neu

 I gysylltu â ni drwy e-bost  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

NODYN PWYSIG YNGLŶN AG E-BYST:

Gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio'r cyfeiriad e-bost cywir (@panel.cymru)

Newidiwyd o paneldiogelwch.org.uk dros flwyddyn yn ôl ac erbyn hyn nid yw'r negeseuon yn cael eu hanfon ymlaen yn gyson ac efallai ni fydd yr anfonwr yn derbyn hysbysiad o hyn.

 

CWYNION , ADBORTH/ SYLWADAU NEU CANMOLIAETH?

Ein Trefn Cwynion Rydym yn cydnabod ein bod yn cael pethau’n anghywir ar adegau, yn gwneud camgymeriadau, neu efallai nad ydym yn cyrraedd y safon uchel sy’n ddisgwyliedig ohonom.  Gwelwch ein trefn cwynion a'r ffurflen cwyno os ydych yn anhapus gyda’n gwasanaeth neu gyda’r ffordd yr ydych wedi cael eich trin gan aelod o staff.

 

Cliciwch y dolen yma os hoffech gadael sylwadau neu canmol ein gwaith neu gwasanaeth. 

Peidiwch a defnyddio'r ffurflen i adrodd am faterion diogelu. Ewch i'r tudalen cyngor-a-chefnogaeth