Dewiswch eich iaith

Croeso i wefan y Panel Diogelu Cydenwadol.

Sefydlwyd y Panel Diogelwch Cydenwadol yn 2001 ac yn 2022 newidwyd ein henw i Panel Diogelu Cydenwadol. Mae’r Panel yn gwmni cyfyngedig ers 2009 a daw’r cyfarwyddwyr o Undeb yr Annibynwyr Cymraeg, Undeb Bedyddwyr Cymru ac Eglwys Bresbyteraidd Cymru - “y tri enwad”.

Rôl y Panel yw cefnogi a chynghori’r tri enwad ynghylch arferion diogelu yng nghyswllt eu gwaith gyda phlant a phobl ifanc ac oedolion bregus. Mae Swyddog Diogelu y Panel yn gweithredu fel Swyddog Diogelu y tri enwad. 

Fel corff a gofrestrwyd gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS), mae’r Panel yn gyfrifol am brosesu gwiriadau DBS ar gyfer gweithwyr a gwirfoddolwyr o fewn y tri enwad. Yn 2008 ehangodd i ddod yn ‘gorff cysgodol’ gan ei alluogi i gynnig gwiriadau datgelu ar gyfer sefydliadau ac asiantaethau nad ydynt yn aelodau o’r tri enwad. 

CLICIWCH I CHWILIO Y WEFAN HON

 

Beth am wneud SUL DIOGELU eleni ?      20-11-22