Dewiswch eich iaith

Croeso i'n tudalen newydd i hybu Sul Diogelu

 CADW'R DYDDIAD 20/11/22 

Eleni mae'r Panel Diogelu Cydenwadol yn eich annog i ymuno â miloedd o eglwysi ar draws y DU i dynnu sylw at bwysigrwydd amddiffyn pobl fregus fel rhan o Sul Diogelu, sef ymgyrch a gychwynnwyd gan yr elusen diogelu Cristnogol - Thirtyone:eight

Bydd Sul Diogelu yn cael ei chynnal eleni ar 20fed o Dachwedd, sy’n cyd-fynd â'r Wythnos Genedlaethol Diogelu Oedolion (21–27 Tachwedd). Os nad yw'r dyddiad hwn yn gyfleus, beth am ddewis Dydd Sul arall, neu ddefnyddio rhan o’ch gwasanaeth arferol i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu yn eich eglwys?

Ar draws Prydain - cymerodd dros 2,000 o eglwysi ran llynedd, ac rydym yn gobeithio y bydd yna ragor eleni.

Sut i gymryd rhan:

  1. Dewch yn ol i'r tudalen Sul Diogelu yma o ganol Mis Medi ymlaen i lawrlwytho ein hadnoddau a'n ffilm ar gyfer eich gwasanaeth (Cymraeg a Saesneg) neu gysylltwch â ni  am fwy o wybodaeth neu cyngor. 
  2. Gallwch gofrestru gyda thirtyoneeight.org a lawrlwytho pecyn adnoddau am ddim i'ch helpu i gynllunio'r digwyddiad, gan gynnwys gweithgareddau i blant.
  3.  Mi fydden ni wrth ein boddau cael gwybod os ydych yn bwriadu cymryd rhan mewn unrhyw weithgaredd Sul Diogelu. Cysylltwch â ni i adael i ni wybod:  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Dywedodd Justin Humphreys, Cyd-Brif Weithredwr Thirtyone:eight:

"Ni allwn anwybyddu'r camdriniaeth sydd wedi digwydd o fewn yr Eglwys... mae Sul Diogelu yn gyfle i daflu goleuni ar y gwaith mae cymaint o eglwysi'n ei wneud i greu mannau o addoli yn fwy diogel. Rhaid i ni beidio anghofio bod amddiffyn pobl fregus wrth wraidd y neges Gristnogol o gyfiawnder a gobaith. Rwyf am ddiolch i bawb sy'n gwneud y gwaith hanfodol hwn ac i rai sy’n gymryd rhan yn yr ymgyrch eleni i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu yn ein heglwysi a'n cymunedau."