Dewiswch eich iaith

Croeso i'n tudalen Sul Diogelu

Mae'r Sul Diogelu 2023 ar 19/11/23.  

Os wnaethoch chi fethu’r dyddiad llynedd does dim rhaid i chi ddisgwyl tan Fis Tachwedd eleni.

Beth am  ddefnyddio'r adnoddau neu'r ffilm isod i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu yn lleol cyn hynny?

Dyma adborth gan un capel a ddefnyddwyd y ffilm

"Gwerthfawrogwyd y cyfle i ddefnyddio’r ffilm Gymraeg a baratowyd gan y Panel ar gyfer Sul Diogelu eleni. Roedd yn ffordd hwylus iawn o allu cadarnhau a phwysleisio pwysigrwydd diogelu yn gyffredinol oddi fewn i’r eglwys, a’r ffaith ei fod ar ffurf ffilm yn codi proffil diogelu mewn ffordd mwy effeithiol  nag a fyddai wedi bod yn dod ar lafar gan un o arweinyddion yr eglwys."

 

Mi fydd adnoddau newydd ar gyfer 2023 yma bellach ymlaen yn y flwyddyn. 

 

 

GWYBODAETH O SUL DIOGELU 2022

  Eleni mae'r Panel Diogelu Cydenwadol yn eich annog i ymuno â miloedd o eglwysi ar draws y DU i dynnu sylw at bwysigrwydd amddiffyn pobl fregus fel rhan o Sul Diogelu, sef ymgyrch a gychwynnwyd gan yr elusen diogelu Cristnogol - Thirtyone:eight.  Bydd Sul Diogelu yn cael ei chynnal eleni ar 20fed o Dachwedd 2022, (sy’n cyd-fynd â'r Wythnos Genedlaethol Diogelu Oedolion - 21 i 27 Tachwedd). Os nad yw'r dyddiad hwn yn gyfleus, beth am ddewis Dydd Sul arall, neu ddefnyddio rhan o’ch gwasanaeth arferol i godi ymwybyddiaeth am ddiogelu yn eich eglwys? Ar draws Prydain - cymerodd dros 2,000 o eglwysi ran llynedd, ac rydym yn gobeithio y bydd yna ragor eleni.

Sut i gymryd rhan eleni:

  1. Gallwch lawrlwytho ein trefn gwasanaeth Cymraeg neu SaesneNoder: Dydy'r geiriau ar gyfer yr emyn olaf Bugail mwyn y plant a’r bregus ddim yn Caneuon Fydd.  Dyma copi o'r geiriau 
  2. Lawrlwytho ein ffilm fer yma i ddefnyddio yn eich gwasanaeth.  Cysylltwch â ni os dach chi angen mwy o wybodaeth neu gydag unrhyw gwestiynau. 
  3. Gallwch gofrestru gyda thirtyoneeight.org a lawrlwytho adnoddau am ddim, gan gynnwys adnoddau Cymraeg a dewis eang o syniadau a gweithgareddau ar gyfer plant.
  4. Gallwch gweld fideo gweddi gan Thirty one eight yma  Safeguarding Sunday prayer video (Saesneg yn unig).   Dyma'r tro cyntaf i gymaint o eglwysi ar draws Prydain dod at eu gilydd ar gyfer Sul Diolgelu.
  5.  Mi fydden ni wrth ein boddau cael gwybod os ydych yn bwriadu cynnal unrhyw weithgareddau Sul Diogelu. Cysylltwch â ni i adael i ni wybod:  Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
 

Dywedodd Justin Humphreys, Cyd-Brif Weithredwr Thirtyone:eight: "Ni allwn anwybyddu'r camdriniaeth sydd wedi digwydd o fewn yr Eglwys... mae Sul Diogelu yn gyfle i daflu goleuni ar y gwaith mae cymaint o eglwysi'n ei wneud i greu mannau o addoli yn fwy diogel. Rhaid i ni beidio anghofio bod amddiffyn pobl fregus wrth wraidd y neges Gristnogol o gyfiawnder a gobaith. Rwyf am ddiolch i bawb sy'n gwneud y gwaith hanfodol hwn ac i rai sy’n gymryd rhan yn yr ymgyrch eleni i godi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd diogelu yn ein heglwysi a'n cymunedau."