Dewiswch eich iaith

 

CADW PLANT YN DDIOGEL AR LEIN

mae'r mwyafrif o linciau isod yn arwain at wefannau allanol iaith Saesneg,

Mae "NSPCC Learning" wedi cyhoeddi gwybodaeth am gadw plant yn ddiogel ar-lein . Maent wedi casglu adnoddau ynghyd (gwybodaeth wedi'i diweddaru ar gyfathrebu â phlant trwy'r cyfryngau cymdeithasol, rhedeg gwasanaethau ar-lein, awgrymiadau i rieni a gofalwyr a chyngor i'w rhannu â phlant) i'ch helpu i ddeall a delio â'r risgiau y mae plant yn wynebu ar-lein. 

 

Mae gan CEOP becynnau gweithgaredd a chyngor ar sut i gadw plant o bob oed yn ddiogel ar-lein, gan gynnwys tra chwarae gemau, rhannu delweddau, defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mae'r gweithgareddau diogelwch syml, 15 munud ar-lein hyn ar gael yma 

Am fwy o wybodaeth am ddiogelwch ar- lein neu os ydych yn poeni am sefyllfa ar lein  ewch i'r wefan CEOP neu i'r  NSPCC

Gweler hefyd linciau am bwlio gan cynwys bwlio ar lein ar ein tudalen cyngor-a-chefnogaeth
 
Gwaith Rhithiol gyda Phobl Ifanc:
 
Darllenwch daflen y Panel Yma
mae yna hefyd asesiad risg enghreifftiol i'ch helpu i gynllunio eich gwaith rhithiol gyda phobl ifanc 
 
Darllenwch y daflen Child Net international ar gadw bobl ifanc yn ddiogel ar lein. Dogfen cymraeg  cynhwysfawr gyda rhestrau wirio a llawer o wybodaeth pwysig 
 
Profwch wybodaeth ddiogelwch ar-lein eich plentyn gyda'r cwis NSPCC / O2 / Net yma

Dewch i gael hwyl gyda'r teulu cyfan a darganfod faint mae'ch plentyn yn ei wybod am gadw'n ddiogel ar-lein gyda'n cwis diogelwch ar-lein. Mae yna ddau fersiwn ar gael, un ar gyfer plant dan 13 oed ac un ar gyfer pobl dros 13 oed. Ciciwch yma am cwis ac adnoddau defnyddiol.

 

Siarad â phlant am gam-drin ar-lein

Mae'r Comisiynydd Plant Lloegr wedi cyhoeddi dogfen ddefnyddiol i helpu rhieni i drafod cam-drin ar-lein gyda'u plant:cco_talking_to_your_child_about_online_sexual_harassment_a-guide_for_parents_2021.pdf (childrenscommissioner.gov.uk)

 "My advice to parents and carers is to create the culture before the crisis. Children have told us they want their mums and dads to create a safe, judgment‑free space for them to talk about these issues. It’s better to do that before you hit a problem rather than trying to create that mood while you’re dealing with one." Dame Rachel de Souza