Dewiswch eich iaith

 

CADW PLANT YN DDIOGEL AR LEIN

mae'r mwyafrif o linciau isod yn arwain at wefannau allanol iaith Saesneg,

Mae "NSPCC Learning" wedi cyhoeddi gwybodaeth am gadw plant yn ddiogel ar-lein . Maent wedi casglu adnoddau ynghyd (gwybodaeth wedi'i diweddaru ar gyfathrebu â phlant trwy'r cyfryngau cymdeithasol, rhedeg gwasanaethau ar-lein, awgrymiadau i rieni a gofalwyr a chyngor i'w rhannu â phlant) i'ch helpu i ddeall a delio â'r risgiau y mae plant yn wynebu ar-lein. 

 

Gweler hefyd linciau am bwlio gan cynwys bwlio ar lein ar ein tudalen cyngor-a-chefnogaeth
 
 

CEOP  gwybodaeth a chyngor ynglyn a defnydd o'r we gan gynnwys:  gaming at home, sharing images, using social media.  https://www.thinkuknow.co.uk/parents/ 

Childnet https://www.childnet.com/parents-and-carers

Internet Matters (a one-stop-shop for parents: online issues, advice by age, setting controls, guides and resources https://www.internetmatters.org/
Digital Matters – a new resource (May 2022) for parents and teachers https://www.internetmatters.org/digital-matters/modules/?user_type=paren

Internet Matters (a one-stop-shop for parents: online issues, advice by age, setting controls, guides and resources https://www.internetmatters.org/I

 

SUT I ADRODD AM BRYDER AR LEIN   Reporting to CEOP (thinkuknow.co.uk):

This online Safety handout contains lots of useful links for more advice and information 

 
 
Gwaith Rhithiol gyda Phobl Ifanc:
 
Darllenwch daflen y Panel Yma
mae yna hefyd asesiad risg enghreifftiol i'ch helpu i gynllunio eich gwaith rhithiol gyda phobl ifanc 
 
Darllenwch y daflen Child Net international ar gadw bobl ifanc yn ddiogel ar lein. Dogfen cymraeg  cynhwysfawr gyda rhestrau wirio a llawer o wybodaeth pwysig 
 
Profwch wybodaeth ddiogelwch ar-lein eich plentyn gyda'r cwis NSPCC / O2 / Net yma

Dewch i gael hwyl gyda'r teulu cyfan a darganfod faint mae'ch plentyn yn ei wybod am gadw'n ddiogel ar-lein gyda'n cwis diogelwch ar-lein. Mae yna ddau fersiwn ar gael, un ar gyfer plant dan 13 oed ac un ar gyfer pobl dros 13 oed. Ciciwch yma am cwis ac adnoddau defnyddiol.

 

Siarad â phlant am gam-drin ar-lein

Mae'r Comisiynydd Plant Lloegr wedi cyhoeddi dogfen ddefnyddiol i helpu rhieni i drafod cam-drin ar-lein gyda'u plant:cco_talking_to_your_child_about_online_sexual_harassment_a-guide_for_parents_2021.pdf (childrenscommissioner.gov.uk)

 "My advice to parents and carers is to create the culture before the crisis. Children have told us they want their mums and dads to create a safe, judgment‑free space for them to talk about these issues. It’s better to do that before you hit a problem rather than trying to create that mood while you’re dealing with one." Dame Rachel de Souza