Dewiswch eich iaith

Datganiad Preifatrwydd

Er mwyn cydymffurfio â'r Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR UK), rydym wedi cynhyrchu Datganiad Preifatrwydd y gallwch ei ddarllen yma. Datganiad Preifatrwydd y Panel (gwiriadau DBS)
Mae hyn yn esbonio sut yr ydym yn casglu a defnyddio'ch gwybodaeth i gynnal Gwiriad Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd.

Rydyn ni'n trosglwyddo'ch ffurflen ymlaen i'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) i gael ei brosesu a gallwch ddarllen ei Datganiadau Preifatrwydd yma: www.gov.uk/government/publications/standard-and-enhanced-dbs-check-privacy-policy gan gynnwys fersiwn Cymraeg.

Ein Polisi a Gweithdrefnau 

Gallwch ddarllen ein Datganiad Polisi ar storio, defnyddio, cadw a gwaredu datgeliadau a gwybodaeth am ddatgeliadau
(Atodiad 5 yn y Llawlyfr) cliciwch yma

Os ydych chi eisiau mwy o fanylion, gallwch ddarllen ein Polisi a'n Gweithdrefnau ar gyfer cadw, defnyddio a gwaredu gwybodaeth sensitif neu gyfrinachol yma

Mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw gwestiynau, pryderon neu ymholiadau ynglŷn â sut yr ydym yn defnyddio ac yn storio unrhyw wybodaeth.

Rhannu Gwybodaeth a Diogelu

Information sharing to safeguard chidlren and  vulnerable adults - Welsh Govt document

GDPR a ffurflenni 'r panel    ( o'r adran 7 - llawlyfr 2022)