Dewiswch eich iaith

Mae Panel Diogelwch Cydenwadol yn cynnig hyfforddiant ar gyfer y rhai sy'n gyfrifol am weithgareddau sy'n ymwneud a grwpiau bregus yn yr eglwys neu sydd yn gweithio yn uniongyrchol gyda phlant, pobl ifanc neu oedolion bregus.

Mae pob sesiwn hyfforddiant wedi selio ar ein polisiau a canllawiau cyfredol. Nod yr hyfforddiant yw arfogi ein gweithwyr a'n gwirfoddolwyr i sicrhau eu bod nhw'n gyfarwydd gyda'n polisïau a gweithdrefnau ac yn gwybod sut i ymateb os ydynt yn poeni am unigolyn neu sefyllfa.

Mae hyfforddiant diogelwch yn orfodol ar gyfer gweithwyr plant ac oedolion bregus ac fel arfer yn angenrheidiol i gwrdd a'ch gofynion yswiriant a' r cyfrifoldebau eich capel fel elusen yn ol y Comisiwn Elusennau.

Mae rhai sesiynau wedi eu nodi isod ond os hoffech wahodd Swyddog Hyfforddiant y Panel draw i wneud sesiwn yn eich ardal chi cysylltwch 'r swyddfa.

 Dyma rai sylwadau gan bobl sy wedi mynychu sesiynau hyfforddiant gan y Panel Diogelwch Cydenwadol

" Popeth wedi egluro'n drwyadl ac yn hawdd i ddilyn"    "taflenni a sleidiau yn effeithiol - digon o wybodaeth heb fod yn drwm a diflas"

"Seminar gwerth chweil - bwnc mor bwysig""Hyfforddiant clir a diddorol. Wedi ehangu fy nealltwriaeth o gamdriniaeth a sut i ymateb."

 "Ar ôl mynychu hyfforddiant diogelu hyn ddwywaith dwi’n teimlo ei bod yn bwysig i dal i fynychu gan fod ni’n  dysgu mwy o bethau ac yn adnewyddu hyn rydym wedi'i ddysgu o'r blaen"

 

 Sesiynau lefel 1 ar gyfer gwirfoddolwyr - diweddariad:

Rydym yn symud tuag at fodel newydd o ddarparu hyfforddiant, sylfaenol gyda thîm bach o wirfoddolwyr o bob cwr o Gymru wedi'u hyfforddi i arwain sesiynau hyfforddiant diogelui wirfoddolwyr mewn eglwysi lleol, wyneb yn wyneb neu yn rhithiol. Mae hwn yn ddatblygiad cyffrous a fydd yn cynyddu'r hyfforddiant sydd ar gael.

Mae ein hyfforddwyr gwirfoddol wedi derbyn hyfforddiant  i sicrhau bod yr hyfforddiant newydd yn gyson ac o ansawdd uchel. Byddwn yn cyflwyno'r rhaglen hon yn ystod y misoedd nesaf. 

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. os hoffech drefnu sesiwn ar gyfer eich capel chi

 

Sesiynau Lefel 2 i weinidogion 2023

Dyma  5 sesiwn hyfforddiant diogelu Grwpiau Bregus, Lefel 2 ar gyfer gweinidogion a staff.  Maent i gyd yn rhithiol dros ZOOM.

Mae ‘r hyfforddiant yn orfodol i bob gweinidog o'r tri enwad a dylid ei hailadrodd o leiaf bob 4 blynedd.

Archebwch drwy ddefnyddio'r dolenni tocyncymru sydd wedi'u dangos ar gyfer pob sesiwn. 

 1. Dydd Mawrth 10fed o  Ionawr 2023 -Saesneg 9.30 to 3.30  https://tocyn.cymru/event/66d1f6f3-0f52-4d89-b854-84c5858904c7/s

  1. Dydd Iau 19eg Ionawr  January 2023  Cymraeg  9.30-3.30  https://tocyn.cymru/event/74fcc54f-2cb4-4e72-9e00-c446b33f0ad4/s
  1. Dydd Llun13eg Chwefror 2023 - Saesneg  9.30-3.30 https://tocyn.cymru/event/e098abf9-4b7a-4cd2-9800-e3daa770dc1b/s
  1. Dydd Mercher 15fe o Fawrth  2023 -Cymraeg 9.30-3.30 https://tocyn.cymru/event/43bb9ce0-156a-4c97-a700-e777ceedc7f5/s
  1. Dydd Mawrth 9fed o Fai 2023– Saesneg 9.30-3.30 https://tocyn.cymru/event/a6020124-5f8b-40ac-9400-a28bf8132356/s

Mi fydd na fwy o sesiynau yn cael eu ychwanegu bellach ymlaen yn y flwyddyn